logo  Prikplicht en de rechterlijke plicht om te toetsen – Jeroen Pols en Hanno Wisse | Wij claimen onze VRIJHEID terug.

Prikplicht en de rechterlijke plicht om te toetsen – Jeroen Pols en Hanno Wisse

 

Juridisch weekjournaal: Prikplicht en de rechterlijke plicht om te toetsen

17-05-2022

Binnenkort is er een kort geding van de pilotenbond tegen KLM. KLM kondigde in april jl. aan dat nieuw personeel voortaan gevaccineerd moet zijn. In strijd met de CAO die vaccinatie als een kwestie van vrijwilligheid regelt. De kwestie van de vaccinatieplicht is daarmee nog altijd actueel. In dat kader worden in deze uitzending een aantal gerechtelijke uitspaken uit het buitenland behandeld die tegen het dominante corona narratief ingaan en op dit moment interessante argumenten tegen vaccinatieplicht opleveren. Last but not least wordt een recente gerechtelijke uitspraak behandeld waarin het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) benadrukt dat in acute crisissituaties de toetsingsplicht voor de rechter ten aanzien van de genomen maatregelen juist nog zwaarder telt dan normaal, temeer omdat van regering en parlement dan geen diepgaande discussie en besluitvorming kan worden verlangd. Uiteraard ziet dat ook op de kwestie van verplichte vaccinatie, mocht dat aan de orde zijn.

Bronnen:

EHRM, 15 maart 2022 (klik op: here) : https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22itemid%22:[%22003-7285299-9926890%22]}

United States of America v. Karl Brandt, et al oftewel het artsenproces, 20 August 1947, onder Permissible medical experiments, p. 181 en 182: https://www.legal-tools.org/doc/c18557/pdf

Ezekiel J. Emanuel and Christine Grady, Four Paradigms of Clinical Research and Research Oversight, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 2006, p. 93: https://collab.its.virginia.edu/access/content/attachment/6c8b7f20-0de5-43a8-9d6e-7812621c0002/Syllabus/db1e5d48-2f23-4279-ad97-72c7246865a5/EmanuelGrady-FourParadigmsofClinicalResearch.pdf?fbclid=IwAR1h2R9_RYVLN09yr5SabXSzoYrG7qJZy_Aqg42rJXfqdRlvOpl5-Bs2uJM

EHRM, 8 april 2022, rov. 278, 288, 279 en 293, p. 62, 63, 65 en 66: https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2021/04/VAVRICKA-CZ.pdf

Zie in dit verband ook: https://viruswaarheid.nl/juridisch/de-hogere-moraal-van-verplichte-tsjechische-kindervaccinatie-uitgelegd/

The Supreme Court of the US, 13 januari 2022, onder II, A, 1e, 2e en 4e alinea, p. 5 en 6: https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/21a244_hgci.pdf

The High Court of New Zealand, Wellington registry, 25 februari 2022, onder Conclusion, rov. 105 en 106: https://www.courtsofnz.govt.nz/assets/Uploads/2022-NZHC-291.pdf

The Supreme Court of India, 2 mei 2022, onder Conclusion, rov. iii en v, p. 42 en 43:https://www.livelaw.in/pdf_upload/439-jacob-puliyel-v-union-of-india-2-may-2022-416511.pdf

Consiglio di Giustizia Amministrative per la regione Sicilia, 22 maart 2022, onder PQM, sub a., p. 71: https://www.studiosparti.it/wp-content/uploads/2022/03/Ordinanza-rimessione-alla-Corte-Costituzionale-CGA-N.-01272_2021-REG.RIC_..pdf en https://www.covid19litigation.org/case-index/italy-administrative-justice-council-region-sicily-order-no-3512022-2022-03-16 en de rechterlijke verplichting om te toetsen

 https://videowaarheid.nl/video/juridisch-weekjournaal-prikplicht-en-de-rechterlijke-plicht-om-te-toetsen/

pdfjuridisch dinsdag 17.5.22.pdf451.78 KB

juridischjournaal 17 05 001juridischjournaal 17 05 002juridischjournaal 17 05 003juridischjournaal 17 05 004juridischjournaal 17 05 005juridischjournaal 17 05 006juridischjournaal 17 05 007juridischjournaal 17 05 008juridischjournaal 17 05 009juridischjournaal 17 05 010juridischjournaal 17 05 011juridischjournaal 17 05 012juridischjournaal 17 05 013juridischjournaal 17 05 014juridischjournaal 17 05 015juridischjournaal 17 05 016juridischjournaal 17 05 017juridischjournaal 17 05 018juridischjournaal 17 05 019juridischjournaal 17 05 020juridischjournaal 17 05 021juridischjournaal 17 05 022juridischjournaal 17 05 023juridischjournaal 17 05 024juridischjournaal 17 05 025juridischjournaal 17 05 026juridischjournaal 17 05 027juridischjournaal 17 05 028juridischjournaal 17 05 029juridischjournaal 17 05 030juridischjournaal 17 05 031juridischjournaal 17 05 032juridischjournaal 17 05 033juridischjournaal 17 05 034juridischjournaal 17 05 035juridischjournaal 17 05 036juridischjournaal 17 05 037juridischjournaal 17 05 038juridischjournaal 17 05 039juridischjournaal 17 05 040juridischjournaal 17 05 041juridischjournaal 17 05 042juridischjournaal 17 05 043juridischjournaal 17 05 044juridischjournaal 17 05 045