logo Inkwartieren & Uitkleden | Wij claimen onze VRIJHEID terug.

Inkwartieren & Uitkleden

 

Bronnen:    

Wet verplaatsing bevolking d.d. 10 juli 1952: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002097/2021-07-01

Koninklijk Besluit van 31 maart 2022, houdende inwerkingstelling van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-133.html

~ Kamerbrief d.d. 4 april 2022 over de benoeming van een Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/04/kamerbrief-inzake-benoeming-nationaal-coordinator-sanctienaleving-en-handhaving 

~ Cijfers opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland (tot 11 april 2022): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/cijfers-opvang-vluchtelingen-uit-oekraine-in-nederland 

~ Aflevering 1 van Jojanneke en de Jeugdzorgtapes (waarin jongeren laten zien wat uithuisplaatsing met hun leven doet): https://www.eo.nl/programmas/jojanneke-en-de-jeugdzorgtapes

 

https://videowaarheid.nl/video/inkwartieren-uitkleden/

pdfJuridisch Weekjournaal d.d. 12 april 2022.pdf6.89 MB

juridischjournaal 12 04 001juridischjournaal 12 04 002juridischjournaal 12 04 003juridischjournaal 12 04 004juridischjournaal 12 04 005juridischjournaal 12 04 006juridischjournaal 12 04 007juridischjournaal 12 04 008juridischjournaal 12 04 009juridischjournaal 12 04 010juridischjournaal 12 04 011juridischjournaal 12 04 012juridischjournaal 12 04 013juridischjournaal 12 04 014juridischjournaal 12 04 015juridischjournaal 12 04 016juridischjournaal 12 04 017juridischjournaal 12 04 018juridischjournaal 12 04 019juridischjournaal 12 04 020juridischjournaal 12 04 021juridischjournaal 12 04 022juridischjournaal 12 04 023juridischjournaal 12 04 024juridischjournaal 12 04 025juridischjournaal 12 04 026juridischjournaal 12 04 027juridischjournaal 12 04 028juridischjournaal 12 04 029juridischjournaal 12 04 030juridischjournaal 12 04 031juridischjournaal 12 04 032juridischjournaal 12 04 033juridischjournaal 12 04 034juridischjournaal 12 04 035juridischjournaal 12 04 036juridischjournaal 12 04 037juridischjournaal 12 04 038juridischjournaal 12 04 039juridischjournaal 12 04 040juridischjournaal 12 04 041juridischjournaal 12 04 042juridischjournaal 12 04 043juridischjournaal 12 04 044juridischjournaal 12 04 045juridischjournaal 12 04 046juridischjournaal 12 04 047juridischjournaal 12 04 048juridischjournaal 12 04 049juridischjournaal 12 04 050juridischjournaal 12 04 051juridischjournaal 12 04 052juridischjournaal 12 04 053juridischjournaal 12 04 054juridischjournaal 12 04 055juridischjournaal 12 04 056