LIEVE MENSEN, HIERONDER 2 GRAFIEKEN VAN DE WEKELIJKSE STERFTE IN NEDERLAND.* De 1e grafiek is het 8-jaar overzicht achter elkaar geplaatst (Augustus tot Augustus).
* De 2e grafiek is het 8 jaar overzicht jaar op jaar (per kalenderjaar).

Conclusies:

> Er is geen substantiële afwijking van het normale patroon van de jaarlijkse seizoensgriep.

> Er is weliswaar een beperkte groei in de sterftegevallen te zien, maar het valt te bezien of dat aan te merken is als "Oversterfte", omdat bij de absolute vergelijking met voorgaande jaren de verschuiving van het percentage Jonge mensen t.o.v. Oude mensen eruit moet worden genormaliseerd. Evenals de bevolkingsgroei. (Zie ook de meegestuurde genormaliseerde 25-jaars vergelijking 1995-2020, die aantoont dat er in 2020 [met uitzondering van een piek in maart] een uitzonderlijk lage overall sterfte was in vergelijking tot de 24 jaar daarvoor).

> Er is absoluut geen sprake van een ernstige crisis in de vorm van een pandemie of zelfs maar een epidemie. Immers, dat zou zich onmiddellijk in de wekelijkse sterftecijfers moeten uiten. En dat doet het NIET !

123