Wij Claimen Onze Vrijheid Terug

Erik Boomsma en de sterftecijfers.

 

Sterftecijfers CBS 2014-2023 tm Week 42.
De periodes zijn telkens van week 30 t/m week 29,
Dat geeft het griepseizoen goed weer.
Behalve 3 weken in maart/april 2020, zijn de wekelijkse sterftecijfers nooit buiten de standaard bandbreedte van het gebruikelijke griepseizoen getreden. Dat is eens te meer een indicatie, dat de "Corona-Crisis" nooit heeft bestaan. Het is een verzonnen "Crisis".

Puur fake dus.

Afbeelding
Wat wél zichtbaar is, dat is de toegenomen absolute sterfte vanaf het moment dat men is begonnen met het massaal injecteren van de bevolking met experimentele mRNA Gen-therapie substanties. Dat is duidelijk te zien aan de onderkant van de grafiek, die niet meer terugkomt op de onderste basislijn. Dus de wekelijkse sterfte op het dieptepunt van het griepseizoen, is sinds de injectie-campagnes structureel hoger dan in alle jaren daarvoor.

photo 2023 11 19 14 35 33

 

De actuele cijfers van vandaag voor de bijwerkingen van AstraZeneca

  1. Totaal aantal geregistreerde bijwerkingen = 1.405.970
    2. Deze bijwerkingen zijn geregistreerd bij 551.332 individuele mensen.
    3. Gemiddeld hadden deze mensen 2,6 bijwerkingen per persoon.
    4. Deze bijwerkingen hebben bij 10.129 mensen geleid tot de dood.
    5. In verband met de aangetoonde onderrapportage van gemiddeld 94% liggen deze cijfter extreem veel hoger dan gerapporteed. Met andere woorden: DEZE CIJFERS LATEN SLECHTS 6% VAN DE WERKELIJKHEID ZIEN !!"

ALLE GETOONDE CIJFERS ZIJN UITSLUITEND VAN DE INITIËLE PRIKKEN. DUS DE BIJWERKINGEN VAN ALLE BOOSTERS ZIJN HIERIN NIET MEEGENOMEN

(DEZE DATA IS GEDOWNLOAD VANUIT HET EUDRAVIGILANCE MELD EN REGISTRATIE SYSTEEM VAN HET EUROPESE MEDICIJNEN AGENTSCHAP (EMA), DIE DE AUTHORISATIES VOOR MEDICIJNEN AFGEEFT. OP DIT SYSTEEM IS OOK LAREB AANGESLOTEN.)

photo 2023 11 19 14 37 24

De actuele cijfers van vandaag voor de bijwerkingen van Pfizer

1. Totaal aantal geregistreerde bijwerkingen = 2.150.022
2. Deze bijwerkingen zijn geregistreerd bij 1.251.532 individuele mensen.
3. Gemiddeld hadden deze mensen 1,7 bijwerkingen per persoon.
4. Deze bijwerkingen hebben bij 15.764 mensen geleid tot de dood.
5. In verband met de aangetoonde onderrapportage van gemiddeld 94% liggen deze cijfter extreem veel hoger dan gerapporteed. Met andere woorden: DEZE CIJFERS LATEN SLECHTS 6% VAN DE WERKELIJKHEID ZIEN !!

6. Bij Pfizer is er opnieuw iets bijzonders aan de hand. Opnieuw zijn er honderdduizenden bijwerkingen gedeleted ten opzichte van 28-12-2022. Het lijkt daardoor net alsof het gemiddelde aantal bijwerkingen per individuele melding veel minder is. Dat is nu gedaald van 2,6 (op 28 december 2022) naar 1,7 vandaag. Dit fenomeen deed zich in de voorgaande jaren al een paar keer eerder voor.

 

Deze cijfers komen rechtstreeks uit het officiële DATABANK systeem van de EMA en zijn uitsluitend de geregistreerde bijwerkingen van de initiële Covid-19 mRNA injecties. De bijwerkingen van de Booster-injecties zijn in deze cijfers NIET opgenomen.
Zij betreffen de 27 landen van de EU.
In de laatste kolom zie je telkens de geëxtrapoleerde cijfers aan op basis van een onderrapportage van 94%.

photo 2023 11 19 14 38 38

 

Dit zijn de gedeleted bijwerkingen per reactie groep.
Dat kan ik bepalen aan de hand van de vorige registratie.
Dit fenomeen heb ik eerder waargenomen en vastgelegd.

photo 2023 11 19 14 39 41

 

De actuele cijfers van vandaag voor de bijwerkingen van Moderna

1. Totaal aantal geregistreerde bijwerkingen = 821.079
2. Deze bijwerkingen zijn geregistreerd bij 381.724 individuele mensen.
3. Gemiddeld hadden deze mensen 2,2 bijwerkingen per persoon.
4. Deze bijwerkingen hebben bij 6.954 mensen geleid tot de dood.
5. In verband met de aangetoonde onderrapportage van gemiddeld 94% liggen deze cijfter extreem veel hoger dan gerapporteed. Met andere woorden: DEZE CIJFERS LATEN SLECHTS 6% VAN DE WERKELIJKHEID ZIEN !!

6. Ook bij Moderna is er opnieuw iets bijzonders aan de hand. Opnieuw zijn er honderdduizenden bijwerkingen gedeleted ten opzichte van 28-12-2022. Het lijkt daardoor net alsof het gemiddelde aantal bijwerkingen per individuele melding veel minder is. Dat is nu gedaald van 2,5 (op 28 december 2022) naar 2,2 vandaag. Dit fenomeen deed zich in de voorgaande jaren al een paar keer eerder voor.

photo 2023 11 19 14 40 55

Deze bijwerkingen werden door EudraVigilance verwijderd t.o.v. 28-12-2022

photo 2023 11 19 14 39 41

De actuele cijfers van vandaag voor de bijwerkingen van Janssen

1. Totaal aantal geregistreerde bijwerkingen = 178.745
2. Deze bijwerkingen zijn geregistreerd bij 71.452 individuele mensen.
3. Gemiddeld hadden deze mensen 2,5 bijwerkingen per persoon.
4. Deze bijwerkingen hebben bij 1.766 mensen geleid tot de dood.
5. In verband met de aangetoonde onderrapportage van gemiddeld 94% liggen deze cijfter extreem veel hoger dan gerapporteed. Met andere woorden: DEZE CIJFERS LATEN SLECHTS 6% VAN DE WERKELIJKHEID ZIEN !!

6. Zelfs bij Janssen zijn er opnieuw duizenden bijwerkingen gedeleted ten opzichte van 28-12-2022. Dit fenomeen deed zich ook bij Janssen in de voorgaande jaren al een paar keer eerder voor.

 

photo 2023 11 19 14 42 51

Deze bijwerkingen werden dit jaar gedeleted bij Janssen

Hieronder stuur ik het overzicht van de totalen van de bijwerkingen van de initiële Covid-19 experimentele mRNA GENE-Therapy substanties.

photo 2023 11 19 14 43 41

Wat jullie nog van mij tegoed hadden, is het landenoverzicht van de gevolgen van de Covid-19 Experimentele Gen-Therapie injectiecampagne.

photo 2023 11 19 14 44 23

Uit dit landenoverzicht zijn een heleboel conclusies te trekken.

1. Dit overzicht bewijst op zichzelf reeds de enorme onderrapportage.
Als je kijkt naar de verhouding tussen het totaal aantal geïnjecteerden van een bepaald land, en je vergelijkt dat met het aantal meldingen van bijwerkingen, dan wordt meteen duidelijk, dat landen met hoge percentages geïnjecteerden heel laag scoren in het aantal meldingen, terwijl andere landen met relatief lage aantallen geïnjecteerden een hoog percentage van het totale aantal meldingen scoren. Vergelijk bijvoorbeeld Nederland eens met Spanje. Nederland genereert 13,9% van alle meldingen op 11.962.792 "volledig gevaccineerden", terwijl Spanje slechts 5.6% van alle meldingen genereert op een totaal van 40.753.115 "volledig gevaccineerden".

Naast dit vergelijkend overzicht, dat reeds aantoont dat er sprake is van een enorme onderrapportage, zijn de reeds gemelde wetenschappelijke studies naar de effectiviteit van deze meld- en registratiesystemen een bevestiging, dat er naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid sprake is van een onderrapportage van 94%. Dat betekent, dat de cijfers uit EudraVigilance slechts 6% van de werkelijkheid weergeven.

Het is een bekend en gedocumenteerd feit dat slechts een klein percentage van alle bijwerkingen van vaccinaties daadwerkelijk worden gerapporteerd in rapportage-/registratiesystemen zoals EudraVigilance. Om het werkelijke aantal bijwerkingen te kunnen schatten, is het daarom belangrijk om het percentage onderrapportage van EudraVigilance te schatten. De geschatte onderrapportage van de EudraVigilance wordt geschat op 94% en daarvoor zijn naast het bovenstaande overzicht nog 2 referenties gebruikt om dit percentage te bepalen:

1. Onderrapportage van bijwerkingen: een systematische review (Lorna Hazall; Saad AW Shakir).
“In totaal werden er 37 onderzoeken uit 12 landen geïdentificeerd die een grote verscheidenheid aan surveillancemethoden gebruikten. Deze genereerde 43 numerieke schattingen van onderrapportage. Het mediane percentage onderrapportage in de 37 onderzoeken bedroeg 94%.”
Link: (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16689555/)

2. Elektronische ondersteuning voor het rapportagesysteem voor bijwerkingen van vaccins op het gebied van de volksgezondheid (ESP:VAERS) (Harvard Pilgrim Health Care, Inc. / Lazarus, Ross, MBBS, MPH, MMed, GDCompSci, Michael Klompas, MD, MPH; Steve Bernstein).
“Minder dan 1% van de bijwerkingen van vaccins wordt gemeld.”
Link: (https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf)

2. 73,4% van de EU bevolking is "volledig gevaccineerd". In totaal zijn dat 330.880.419 EU inwoners.

3. Één op de 9 "volledig gevaccineerden" heeft zodanige bijwerkingen gehad, dat deze gemeld en geregistreerd werden in EudraVigilance.

4. Één op de 637 "volledig gevaccineerden" die te maken kreeg met bijwerkingen, is daaraan overleden.

5. 64.74% van de wereldbevolking is "volledig gevaccineerd". Dat zijn in totaal 5.118.002.028 mensen wereldwijd

6. Op basis van het gegeven dat 1 op de 637 met Covid-19 experimentele Gen-Therapie geïnjecteerden hieraan overleed in de EU, volgt de extrapolatie naar de wereldbevolking en moet worden aangenomen dat wereldwijd maar liefst 8.040.436 mensen door deze injecties de dood vonden.