KABOOM ??? De rechtspraak ontmaskerd… – Jeroen Pols & Maria-Louise Genet

Op 29 november jl. is uitspraak gedaan in de zaak tegen (de volgende 3 partijen) de Staat, de individuele leden van de Gezondheidsraad en het CBG. In deel 13 is het vonnis ontleed en punt voor punt besproken.
 
Vandaag (in deel 14) wordt ingegaan op het getuigenverhoor dat vorige week heeft plaatsgevonden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant waarbij de directeur Taskforce (per ongeluk?) onder ede heeft toegegeven dat hij een presentatie heeft gegeven over de ontmanteling van Fort Oranje in een bijeenkomst waar niet alleen allerlei overheidsinstanties betrokken waren, maar óók een aantal rechters. Dit is absoluut in strijd met artikel 12 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en dus in strijd met de Trias Politica. Hiermee is komen vast te staan dat de rechtspraak niet onafhankelijk (en mogelijk zelfs corrupt?) is. Dit is een ‘smoking gun’ om het nog maar mild uit te drukken. De rechtspraak weet dat zelf ook, aangezien de rechter tijdens de zitting buitengewoon ongemakkelijk werd toen dit ter sprake kwam, aangezien zij ook wel aan haar theewater voelt dat dit alle perken te buiten gaat en dat de onafhankelijke rechtspraak hiermee door haar hoeven is gezakt. Hiermee staat de weg open naar herziening van eerdere vonnissen, aangezien diverse wrakingskamers zelf hebben opgeschreven dat ‘als er van tevoren overleg had plaatsgevonden over individuele zaken’, dit een reden voor toewijzing van de wraking zou zijn geweest. Destijds kon dit niet bewezen worden (al stonden alle seinen op “rood” en was alertheid geboden), maar nu dus wel. Dit verhaal gaat dus nog een staartje krijgen…
 
NB Kijkerswaarschuwing. De inhoud van deze uitzending kan als zeer schokkend worden ervaren door zowel juristen als burgers. De rechtspraak is hiermee compleet ontmaskerd en heeft haar ware gezicht laten zien. Het wordt tijd om met een hele grote bezem door de rechtspraak heen te gaan. Deze zaak staat niet op zichzelf, maar is illustratief voor iets wat wij al veel langer weten, maar nu eindelijk ook kunnen bewijzen. Dit is vergelijkbaar met de misstanden bij Jeugdzorg alsmede de Kinderopvangtoeslagaffaire, waarin de rechtspraak eveneens gefaald heeft.
 

Bronnen:

~ Artikel 12 Wet op de Rechterlijke Organisatie (onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak is onderdeel van de Trias Politica): https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001830&hoofdstuk=2&afdeling=1&artikel=12&z=2017-03-01&g=2017-03-01

~ Op 30 mei 2011 is er een WODC-rapport van 119 pagina’s verschenen met de titel ‘Mexicaanse griep in Nederland Berichtgeving, verontrusting en publieksreacties’, waarin de rol van de reguliere media zwaar bekritiseerd is (het voeren van een onnodige angst-campagne): https://www.wodc.nl/binaries/volledige-tekst_tcm28-71937.pdf en https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/1915

~ Artikel in Follow The Money (Platform voor Onderzoeksjournalistiek) d.d. 11 december 2021 “Wetenschappers waarschuwen voor een nieuwe digitale identiteit”: https://www.ftm.nl/artikelen/internationale-digid-lobby
 
~ Reflectierapport van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State inzake de Kinderopvangtoeslagaffaire d.d. 19 november 2021 waarin de afdeling het boetekleed aantrekt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreurt het dat zij te laat is teruggekomen op de strenge lijn in uitspraken over kinderopvangtoeslagen. Dit staat in het reflectierapport van de Afdeling bestuursrechtspraak dat is uitgebracht. https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/reflectierapport-afdeling-bestuursrechtspraak-raad-van-state-kinderopvangtoeslagaffaire/
 
~ Artikel in het NRC d.d. 19 november 2021 “Raad van State diep door het stof voor eigen rol in de Toeslagenaffaire”: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/19/raad-van-state-biedt-excuses-aan-voor-rol-toeslagenaffaire-a4066154
 

~ Verslag Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag Ongekend onrecht d.d. 17 december 2020: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf

 
~ Livestream van de zitting in Hoger Beroep van de zitting d.d. 3 december 2021 inzake de Stichting Ik wil gewoon naar school versus de overheid (inzake de mondkapjes op school): https://potkaars.nl/blog/2021/12/2/live-hoger-beroep-stichting-ik-wil-gewoon-naar-school-staat-over-mondkapjes-op-school
 
~ Arrest Stichting Ik wil gewoon naar school (inzake de mondkapjes) d.d. 14 december 2021: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2452&showbutton=true
 
~ Arrest Stichting Bewust Nederland (inzake de mondkapjes) d.d. 14 december 2021: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2453&showbutton=true
 
 
 
 
kaboom 001kaboom 002kaboom 003kaboom 004kaboom 005kaboom 006kaboom 007kaboom 008kaboom 009kaboom 010kaboom 011kaboom 012kaboom 013kaboom 014kaboom 015kaboom 016kaboom 017kaboom 018kaboom 019kaboom 020kaboom 021kaboom 022kaboom 023kaboom 024kaboom 025kaboom 026kaboom 027kaboom 028kaboom 029kaboom 030kaboom 031kaboom 032kaboom 033kaboom 034kaboom 035kaboom 036kaboom 037kaboom 038kaboom 039kaboom 040kaboom 041kaboom 042kaboom 043kaboom 044kaboom 045kaboom 046kaboom 047kaboom 048kaboom 049kaboom 050kaboom 051kaboom 052kaboom 053kaboom 054kaboom 055kaboom 056kaboom 057kaboom 058kaboom 059kaboom 060kaboom 061kaboom 062kaboom 063kaboom 064kaboom 065kaboom 066kaboom 067kaboom 068kaboom 069